پیراهن و شلوار

وضعیت: برآورده نشده

هماهنگی با روابط عمومی

سنگین 17 سال دارد و در انبار تفکیک زباله زندگی می کند.او آرزویش داشتن پیراهن و شلوار است.

افزودن یک بررسی

شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند

نظرات دیگران